Om Balslev Consulting

Balslev Consulting er en smidig og professionel konsulentvirksomhed stiftet ultimo 2008 af dyrlæge og fødevareekspert, Lars Christian Balslev.

Balslev Consulting henvender sig primært til små og mellemstore fødevareindustrier, der ikke har en kvalitetsafdeling, men som alligevel bliver stillet over for krav fra myndighederne om en dokumenteret egenkontrol, og som derfor har brug for en tredjepart til at tage sig af den nødvendige kommunikation med myndighederne.