Ydelser

Balslev Consulting tilbyder dedikeret og loyal rådgivning i forbindelse med fødevarelovgivningen, hvilket bl.a. indebærer:

  • Hjælp til udformning af egenkontrolprogram og vedligeholdelse af dette.
  • Årlig revision af egenkontrolsystemet og gennemgang af virksomheden, så der kan udfærdiges en vedligeholdelsesplan. Opfølgning på at denne bliver fulgt.
  • Hjælp til udformning af mærkning af fødevarer, så man bl.a. undgår vildledning eller andre ubehageligheder, når varerne ligger ude i detailhandelen.
  • Hjælp til kontakt til myndighederne herunder hjælp til brevskrivning i forbindelse med verserende sager.
  • Hjælp ved ansøgning om autorisation eller registrering af nye virksomheder.
  • Undervisning af personale i egenkontrol efter HACCP principperne.